Truyện Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Thể loại truyện
Tình trạng
Quốc gia
Sắp xếp
  • Không Phụ Lòng Người
    2 Năm Trước Hot
    254 15,014
  • Tạm Biệt Kim Chung
    3 Năm Trước
    55 11,708