Truyện Huyền Huyễn

Truyện có yếu tố phép thuật, kỳ ảo… được đặt trong bối cảnh siêu tưởng (tiên giới, ma giới…)
Thể loại truyện
Tình trạng
Quốc gia
Sắp xếp
 • Tác Nhân Thời Gian
  1 Tháng Trước
  55 3,277
 • Chiếc Lồng Chứa Quỷ
  1 Tháng Trước
  172 3,693
 • Mặc Phong
  1 Tháng Trước
  50 1,446
 • Đại Lộ Vô Danh
  1 Tháng Trước
  239 9,069
 • Người Mạnh Nhất Ở Thế Giới Khác
  12 Ngày Trước Hot
  566 21,742
 • Tiên Tử Tha Mạng
  4 Ngày Trước
  791 38,126
 • Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình
  7 Giờ Trước
  1,654 214,329
 • Toàn Cầu Dị Năng : Tôi Có Toàn Bộ Nguyên Tố
  2 Tháng Trước Hot
  2,529 274,714
 • Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân
  1 Ngày Trước Hot
  3,626 819,039
 • Ma Môn Đại Ngoạn Gia
  9 Tháng Trước Hot
  801 36,538
 • Kiếm Đế Vi Tế
  4 Tháng Trước Hot
  1,298 113,320
 • Đế Quân Thật Sự Rất Được Săn Đón
  8 Tháng Trước Hot
  2,451 371,921
 • Thích Đuôi Lớn Thì Sao?
  6 Tháng Trước Hot
  802 47,559
 • Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn
  1 Năm Trước Hot
  3,821 915,949
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Nổi Bật
  2 Ngày Trước Hot
  4,853 1,078,854
 • Trừ Thần Nhập Hoá
  1 Năm Trước
  382 19,481
 • Nguyệt Quải Lâm
  2 Năm Trước
  86 8,052
 • Đô Dạ Hành
  2 Năm Trước
  91 8,386
 • Ta Giả Bộ Là Vô Địch Thiên Hạ
  1 Năm Trước Hot
  3,612 731,814
 • Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu
  5 Tháng Trước Hot
  12,248 3,990,048
 • Thủ Vệ Nhất Thần
  2 Năm Trước Hot
  998 135,259
 • Ta Trở Về Từ Thế Giới Tu Tiên
  6 Tháng Trước Hot
  9,294 3,128,585
 • Nghe Nói Ta Là Hợp Hoan Lão Tổ?
  2 Năm Trước
  1,072 148,993
 • Thú Thụ Bất Thân
  12 Tháng Trước Hot
  1,800 736,012
 • Đại Y Lăng Nhiên
  2 Giờ Trước
  2,384 544,354
 • Đạo Mộ
  2 Năm Trước Hot
  369 40,246
 • Tôi Bị Ép Trở Thành Vương Phi Khi Xuyên Tới Thế Giới Khác
  4 Tháng Trước Hot
  963 63,474
 • Nghịch Thiên Chí Tôn
  1 Tháng Trước Hot
  8,908 2,991,881
 • Trường Sinh Cửu Thiên Tuế
  2 Năm Trước Hot
  2,709 495,344
 • Đội Cứu Hỏa Yêu Linh
  2 Năm Trước
  259 14,826
 • Đường Dần Tại Dị Giới 2
  3 Năm Trước Hot
  1,131 108,123
 • Bị Ép Thành Chúa Cứu Thế
  3 Năm Trước
  578 52,875
 • Mở Phòng Khám Tu Tiên
  2 Năm Trước Hot
  4,138 879,986
 • Nguyên Giới
  3 Năm Trước Hot
  727 58,121
 • Linh Tôn Chi Tử
  2 Năm Trước Hot
  6,045 1,572,947
 • Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám
  5 Tháng Trước Hot
  7,368 2,060,376
 • Đệ Nhất Hoàn Khố
  3 Năm Trước Hot
  5,048 1,753,521
 • Tương Lai Dừng Lại
  11 Tháng Trước Hot
  282 24,261
 • Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống
  2 Năm Trước Hot
  5,586 1,246,921
 • Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
  9 Giờ Trước Hot
  14,281 6,022,835
 • Ô Nha
  7 Tháng Trước
  1,625 481,478
 • Tu Thiên Truyện
  3 Năm Trước Hot
  1,498 104,559