Truyện Huyền Huyễn

Truyện có yếu tố phép thuật, kỳ ảo… được đặt trong bối cảnh siêu tưởng (tiên giới, ma giới…)
Thể loại truyện
Tình trạng
Quốc gia
Sắp xếp
 • Tiên Tử Tha Mạng
  1 Tháng Trước Hot
  432 14,064
 • Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình
  3 Ngày Trước
  1,479 179,281
 • Toàn Cầu Dị Năng : Tôi Có Toàn Bộ Nguyên Tố
  14 Ngày Trước Hot
  2,446 259,628
 • Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân
  1 Ngày Trước Hot
  3,223 646,857
 • Ma Môn Đại Ngoạn Gia
  7 Tháng Trước Hot
  794 35,488
 • Kiếm Đế Vi Tế
  2 Tháng Trước Hot
  1,286 110,769
 • Đế Quân Thật Sự Rất Được Săn Đón
  6 Tháng Trước Hot
  2,374 358,820
 • Thích Đuôi Lớn Thì Sao?
  4 Tháng Trước Hot
  797 46,958
 • Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn
  1 Năm Trước Hot
  3,813 909,269
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Nổi Bật
  2 Ngày Trước Hot
  4,713 1,018,155
 • Trừ Thần Nhập Hoá
  1 Năm Trước
  382 19,230
 • Nguyệt Quải Lâm
  1 Năm Trước
  86 7,878
 • Đô Dạ Hành
  2 Năm Trước
  91 8,195
 • Ta Giả Bộ Là Vô Địch Thiên Hạ
  1 Năm Trước Hot
  3,586 723,840
 • Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu
  3 Tháng Trước Hot
  12,214 3,958,761
 • Thủ Vệ Nhất Thần
  2 Năm Trước Hot
  997 134,390
 • Ta Trở Về Từ Thế Giới Tu Tiên
  4 Tháng Trước Hot
  9,272 3,110,233
 • Nghe Nói Ta Là Hợp Hoan Lão Tổ?
  2 Năm Trước
  1,066 146,168
 • Thú Thụ Bất Thân
  10 Tháng Trước Hot
  1,790 722,868
 • Đại Y Lăng Nhiên
  1 Tháng Trước Hot
  1,559 141,782
 • Đạo Mộ
  2 Năm Trước Hot
  369 39,733
 • Tôi Bị Ép Trở Thành Vương Phi Khi Xuyên Tới Thế Giới Khác
  2 Tháng Trước Hot
  960 62,899
 • Nghịch Thiên Chí Tôn
  1 Tháng Trước Hot
  8,839 2,942,940
 • Trường Sinh Cửu Thiên Tuế
  2 Năm Trước Hot
  2,706 490,675
 • Đội Cứu Hỏa Yêu Linh
  2 Năm Trước
  259 14,620
 • Đường Dần Tại Dị Giới 2
  3 Năm Trước Hot
  1,124 106,066
 • Bị Ép Thành Chúa Cứu Thế
  3 Năm Trước
  578 52,376
 • Mở Phòng Khám Tu Tiên
  2 Năm Trước Hot
  4,126 874,550
 • Nguyên Giới
  2 Năm Trước Hot
  725 57,710
 • Linh Tôn Chi Tử
  2 Năm Trước Hot
  6,044 1,569,220
 • Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám
  3 Tháng Trước Hot
  7,321 2,045,104
 • Đệ Nhất Hoàn Khố
  2 Năm Trước Hot
  5,041 1,743,915
 • Tương Lai Dừng Lại
  9 Tháng Trước Hot
  282 24,098
 • Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống
  2 Năm Trước Hot
  5,575 1,241,237
 • Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
  1 Ngày Trước Hot
  14,116 5,909,248
 • Ô Nha
  5 Tháng Trước
  1,623 477,549
 • Tu Thiên Truyện
  3 Năm Trước Hot
  1,493 103,991
 • Quỷ Bí Chi Chủ
  3 Năm Trước Hot
  2,448 493,685
 • Hệ Thống Tìm Đường Chết Mạnh Nhất
  2 Năm Trước Hot
  5,663 1,344,906
 • Lụ Đạn, Hôm Nay Lại Cũng Không Thể Biến Thành Người Được
  3 Năm Trước Hot
  297 18,692
 • Người Yêu Huyết Ma
  3 Năm Trước Hot
  248 24,805
 • Thế Thân Ma Vương Nam Khuê Mật
  3 Năm Trước Hot
  911 96,021